Andrahandsuthyrning

Att vara bostadsrättshavare innebär inte att du äger lägenheten utan att du äger rätten att bo i lägenheten. Det är föreningen som äger lägenheten. Detta medför att du inte får hyra ut lägenheten utan att ha inhämtat tillstånd från styrelsen. Observera att andrahandsuthyrning alltid kräver styrelsens skriftliga godkännande.

Hyr du ut i andra hand utan tillstånd från föreningen riskerar såväl du som andrahandshyresgästen att bli uppsagda och bostadsrätten förverkas (tvångsförsäljs av kronofogden).

Obsservera att det rör sig alltid om andrahandsupplåtelse när någon annan än bostadsrättshavaren bor i lägenheten, oavsett om det är barn/föräldrar/syskon eller någon annan.


Om du tänker hyra ut din lägenhet i andra hand måste du, i god tid innan, lämna en ansöka hos styrelsen. Ansökan gör du genom att fylla nedanstående blankett och lämna den till styrelsen. Först efter ett godkännande från styrelsen får du hyra ut din lägenhet i andra hand.

BRF Verkstaden ger tillstånd för andrahandsuthyrning normalt under max ett år. Byts andrahandshyresgästen ut eller om det behöver göras en förlängning av avtalet ska en ny ansökan lämnas in till styrelsen. När man ska bedöma bostadsrättshavarens skäl är att skälen blir svagare med tiden. Ett bra exempel på detta är att du inte kan provsambo i all evighet.

Om du får tillstånd av styrelsen ska du tänka på att: 

- Du är ansvarig för att månadsavgiften betalas och att korrekt försäkring finns på lägenheten.
- Du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra
- Du ska upprätta ett skriftligt kontrakt och avtala bort besittningsskyddet.

Avgift till föreningen
En avgift tas ut av bostadsrättshavaren som upplåter sin lägenhet i andra hand. Baserad på bostadsrättslagen och föreningens stadgar samt styrelsens beslut tar föreningen en avgift på 10 procent av prisbeloppet per år. Hänsyn tas till hur många kalendermånader lägenheten är upplåten. Avgiften tas ut månadsvis i förskott, i likhet med årsavgiften. Att inte betala avgiften för andrahandsupplåtelse innebär en risk att bostadsrätten blir förverkad. Bostadsrättshavaren blir då uppsagd från sin lägenhet och måste avflytta.
 

Fortfarande ditt ansvar
Som bostadsrättsinnehavare är du fortfarande ansvarig för din lägenhet trots att du inte bor i den under uthyrningsperioden och du riskerar att bli uppsagd om inte din hyresgäst sköter sig eller stör grannarna. Det är bostadsrättshavaren som alltjämt är ansvarig för det löpande underhållet av lägenheten. Det innebär till exempel att om andrahandshyresgästen ger upphov till störningar kan bostadsrätten förverkas. Vi råder dig därför till att göra en grundlig undersökning av den du ämnar hyra ut till genom att ta referenser och göra en kreditprövning. Skriv också ett juridiskt korrekt avtal. Ni får med fördel använda nedanstående avtalsblankett för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand.

Blanketter
Ansökan om tillstånd till upplåtelse i andra hand
Avtal om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand