Bostadsrättsförsäkring

Du som har en bostadsrätt har ett större ansvar för din lägenhet än vad en hyresgäst har. Du ansvarar själv för underhållet av ytskikten och fast inredning inne i lägenheten. Det är därför viktigt att du har en bostadsrättsförsäkring, annars riskerar du att själv få betala kostsamma reparationer.

En bostadsrättsförsäkring består av två delar. 1. Hemförsäkring 2- Bostadsrättstillägg.  Man kan skaffa bostadsrättsförsäkring antingen genom att ha som ett tillägg till hemförsäkringen eller genom att ha en kombinerad hem- och bostadsrättsförsäkring som då kallas för bostadsrättsförsäkring.

Varje bostadsinnehavare ska dock absolut teckna en bostadsrättsförsäkring för sin lägenhet. Följderna kan vara förödande om en skada inträffar och man står där utan försäkring.

Ditt ansvar
Du som har en bostadsrätt ansvarar för det inre underhållet av lägenheten. Med inre underhåll menas skötseln av både ytskikt och fast inredning. Till ytskikt räknas väggar, tak och golv, inklusive golvmaterial som parkett och klinker. Till fast inredning räknas köksinredning och vitvaror samt sanitetsgods som toalett, handfat, badkar med mera.

Vad täcker bostadsrättsförsäkringen
Din bostadsrättsförsäkring kan bland annat ersätta skador på ytskikt och den fasta inredningen i lägenheten. Flera försäkringsbolag ersätter dessutom skador på inglasade balkonger och altaner samt markiser och tak över uteplatser. Skador på lös egendom omfattas däremot inte utan dessa ersätts istället genom hemförsäkringen.

Badrum och kök
De flesta försäkringsbolag ersätter inte yt- och tätskikt om ett läckage uppstått genom skikten. I en del försäkringsbolag kan de dock omfattas om du har en tilläggsförsäkring som kompletterar bostadsrättsförsäkringen. Det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller för just din försäkring.

Vissa tilläggsförsäkringar omfattar också de fördyringar som kan uppstå när branschpraxis har ändrats så att andra regler gäller jämfört med när yt- och tätskiktet först lades.

Åldersavdrag
Försäkringsbolagen gör åldersavdrag både på material- och arbetskostnad. Avdragets storlek beror på åldern på det material som skadats och som måste bytas ut. Du får själv betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen.

Ansvar mot föreningen och grannar
Ofta kan skador som orsakas av brand eller vatten sprida sig till övriga delar av fastigheten och på så sätt drabba både föreningen och grannar. Om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt kan i vissa fall bostadsrättsföreningen och grannarna kräva dig på ersättning som motsvarar deras självrisker. Får du ett krav bör du anmäla det till ansvarsskyddet i din hemförsäkring som kan hjälpa dig.

Fastighetsförsäkringen
I första hand ska skador som drabbar fastigheten alltid anmälas till fastighetsförsäkringen. Det är därför viktigt att du meddelar bostadsrättsföreningen om du misstänker att fastigheten drabbats av en skada så att föreningen kan göra en anmälan till sitt försäkringsbolag.