Gemensamma utrymmen
Såväl barnvagnsförråd som cykelförråd, finns beläget i fastigheten på entreplan. Varje lägenhet har ett eget förråd som finns nere i garaget.

Lämna avloppsrören i förrådet i fred
Avloppsrören och andra rör i övrigt i förrådet är gjorda av tunn plast/metall. Lägger man något på dem eller något som trycker från undersidan kan detta lätt orsaka översvämning.
Samtliga rör i källarförrådet ska vara helt fria från beröring av olika föremål, annars kan detta orsaka översvämning .

En översvämning kan kosta stora pengar att sanera och naturligtvis vill ingen vara ansvarig för att orsaka ett sådant förödelse så lämna avloppsrören i förrådet i fred, placera INGENTING på rören, under rören eller bredvid rören. Med andra ord se till att samtliga rör i ert förråd inte kommer i kontakt med något föremål.

Inga dörrmattor i trapphuset
Eftersom trapphuset är en utrymningsväg för de boende får det enligt lagstiftningen i princip inte finnas några lösa föremål som kan utgöra hinder vid en utrymning eller bidra i ett brandförlopp. Bränder är vanliga i flerbostadshus och dörrmattor kan bl.a. fungera som bränsle vid bränder. Vissa typer av dörrmattor kan dessutom utgöra en snubbelrisk om sikten är nedsatt. Av dessa skäl får man inte placera dörrmattor (eller något annat) utanför lägenhetsdörren och i trapphuset.

Gården
Gården delar vi med Väsbyhems boende på andra sidan. Om du har lägenhet i markplan gäller följande rörande städning, snöröjning och skötsel.
- Hyresgästen är ansvarig för skötsel, renhållning och gräsklippning av uteplats samt städning och snöröjning av gångväg till trapphusentré. Skötselansvaret innefattar även plattbelagd uteplats med anslutande gräs och planterings yta samt gräs- och planterings yta på entrésidan.
- Utomhuspooler och studsmattor. Utomhuspool om maximalt 150 cm i diameter och 40 cm i höjd  får anbringas på den egna tomten men nyttjande sker på egen risk. På gemensamma ytor är inga utomhuspooler tillåtna. Studsmattor får endast stå på den egna tomten och nyttjande sker även här på egen risk.

Läs gärna också Väsbyhems "Uteplatsfolder" här.