Kontakt

BRF Verkstaden
Styrelsen
Optimusvägen 2 A
194 77  UPPLANDS VÄSBY


OBS: Använd INTE föreningens mejladress för att skicka reklam/massutskick. Sådana avsändare blockeras permanent och anmäls till respektive leverantör.

Medlemmar
Föreningens medlemmar använder en annan särskild mejladress som är endast till för medlemmar och får inte lämnas ut till utomstående.

 Föreningen/Styrelsen har också en särskild brevlåda.
Finns vid 2 A.