Miljörum

Miljörum med sortering finns vid sidan om trappuppgång 2 A. I vårt miljörum sorterar vi våra sopor.  Det betyder bl.a. att sopor och dylikt skall sorteras och vara väl inslagna och läggas på därför avsedd plats. Var uppmärksamma på de instruktioner som finns i miljörummet samt informationslänkar på föreningens hemsida.

Taggar till miljörummet
Det behövs speciella taggar för att komma in i miljörummet, det får man av styrelsen efter inflyttning. Varje lägenhet får två taggar som kvitteras ut av lägenhetsinnehavaren. När man flyttar från föreningen ska man lämna tillbaka taggarna i fungerande skick
till styrelsen, i annat fall debiteras man för kostnaden.

Felanmälan och eventuellt byte av felaktig taggar görs hos styrelsen.

Det är viktigt att man sorterar rätt
Hushållssopor delas upp i komposterbart och icke komposterbart. För att återvinningen av matavfall ska fungera och kunna användas till biogas eller biogödsel är det viktigt att man använder den avsedda bruna påsen (ingenting annat) samt att man endast lägger matavfall i påsen. De bruna påsarna finns att hämta i miljörummet.

Grovsopor
Allt annat som det inte finns kärl för, till exempel grovsopor, får under inga omständigheter lämnas i miljörummet eller i föreningens andra gemensamma utrymmen, dessa MÅSTE respektive medlem frakta till SÖRABs anläggning i Smedby eller annan återvinningsstation.

Kostnaden för att frakta bort grovsopor är ca 900 SEK/ask. Den som lämnar grovsopor efter sig kan i sin tur bli debiterad för kostnaden att frakta bort dessa d.v.s. minst 900 SEK/sak.

Detta är inte bara viktigt för miljön utan även ur ett ekonomiskt perspektiv, vi får något lägre avgift för vår sopsortering i framtiden och därmed undviker att höja månadsavgifterna.

Läs mer:
Insamling av matavfall - en insats för miljön

Insamling av matavfall - såhär gör du