Ny medlem?

Välkommen till BRF Verkstaden i Upplands Väsby. Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya boende. Några viktiga punkter du ska tänka på i samband med ansökan om medlemskap samt när du flyttar in:

Undersökningsplikt
Enligt lag så har du undersökningsplikt även av en lägenhet. Har du inte besiktat lägenheten kan det bli svårt att få rätt när någonting visar sig vara fel. Anlita ALLTID en auktoriserad besiktningsman och besikta lägenheten. En lista på auktoriserad besiktningsman hittar du på SBR. Du kan också fråga din mäklare.

Infomöte med nya medlemmar
Inför din flytt till oss kallar styrelsen till ett informationsmöte med dig som ny bostadsrättsinnehavaren. På detta möte går vi igenom en checklista som är viktigt att ta del av för nya medlemmar. Du får också tillfälle att ställa dina frågor och bekantar dig med föreningens styrelse.

Gamla lägenhetsinnehavaren ska bl.a. lämna över följande till dig:
1-
Samtliga nycklar. Om det saknas någon nyckel bör man byta låscylinder och det är aktuell låssmed, Väsby Lås & Larm, Dragonvägen 104, 194 74 Upplands Väsby, telefon: 08-551 157 30, som kan hjälpa till med. Saknad av nyckel kan påverka ersättning från försäkringsbolag vid eventuellt inbrott.
2- Tre st postnycklar.
3- Modemet i dataskåpet.
4- Tv-boxen från Telia + tillhörande fjärrkontroll.
5- Påshållaren i köket (sortering av matavfall) tillhör också lägenheten och ska lämnas kvar där.

Kontrollera att extra nycklar till din lägenhet inte finns i obehöriga händer
Som standard finns det 3 nycklar till varje lägenhet som ska lämnas till den nyinflyttade lägenhetsinnehavaren. Observera att föreningen har själv ingen förteckning över hur många eventuella extra nycklar som kan ha gjorts av den utflyttande lägenhetsinnehavaren. Det ligger därför i varje nyinflyttade medlems intresse att fråga hur många eventuella extra nycklar som har gjorts och kräva även dessa av den utflyttande lägenhetsinnehavaren, alternativt byta cylinderlås.

Samma princip gäller för postnycklar.

Rutin för tillverkning av nya nycklar 
När en medlem behöver komplettera med ytterligare nycklar till lägenheten än det antal som finns skall följande rutin användas.
Det är Väsby Lås och Larm, Dragonvägen 104, 194 74 Upplands Väsby, telefon: 08-551 157 30, om gör nya nycklar till lägenheterna. Ni går till låssmeden och tar med nyckel, legitimation samt en avi på månadsavgiften till föreningen, som bevis på att ni har rätt att kopiera nyckeln. Med denna information kommer låssmeden att tillverka en ny nyckel på er bekostnad.
I det fall ni förlorat en nyckel måste detta anmälas till både polis, försäkringsbolag och bostadsrättsföreningen. Medlem som förlorat en nyckel står för alla kostnader som uppkommer av detta.

El-abonnemang
Du behöver inte anmäla flytt av el-abonnemang till din nya lägenheten utan behöver bara säga upp el-abonnemanget i din gamla bostad. BRF Verkstaden har ett el-abonnemang till hela föreningen och medlemmarna faktureras från föreningen efter egen förbrukning.

T
v, bredband och telefonabonnemang
Kostnaden för  digital-tv, bredband och telefonabonnemang ingår i månadsavgiften. Du behöver bara kontakta Telia för att flytta ditt gamla fasta telefonnummer till din nya lägenhet, om du haft ett fast telefonnummer tidigare och vill ta med den till din nya lägenhet. OBS! Krångla inte till genom att "beställa" till exempel bredband, tv och telefoni och bli tvungen att betala för det du redan får. När du ringer till Telia berätta att du bor i en BRF och att digital-tv, bredband och telefonabonnemang ingår i månadsavgiften. Du betalar endast för samtalskostnaden om du använder IP-telefonin (fasta telefonen).

Namnbyte på anslagstavla, brevlåda och tidningslåda
Namnbyte på anslagstavla, brevlåda och tidningslåda görs genom att mejla till styrelsen. Observera att det kan ta några dagar innan namnbyten görs. Vi vill ha det prydligt i vår förening. Inga lösa namnlappar eller egenhändigt tillverkade namnskyltar får sitta på portregister eller brevlådor.
Föreningen bekostar endast byte av bostadsrättshavarnas namn vid överlåtelser, ej vid andrahandsupplåtelser. Andrahandshyresgäster skall använda c/o adress. Det samma gäller "Ingen reklam, tack" skyltarna. Använd inte egna utan meddela styrelsen om ni saknar en skylt av samma modell som används för samtliga. Vill ni tillfälligt ta emot reklam igen ta inte bort skylten helt, utan täck den med en svart tejp som lätt kan tas bort nästa gång man är trött på reklam.

Företagsnamn får ej sättas upp på
lägenhetsdörrar, portregister eller brevlådor.


Vill du ta emot reklam under en period? Ta inte bort "ingen reklam, tack" skylten helt
utan täck den med en svart tejp istället

Det går inte att tacka nej till gratistidningar
Det är Post och Telestyrelsen, en myndighet, som har bestämt vissa regler angående reklam. Det går INTE att tacka nej till samhällsinformation (politik, religion, gratistidningar eller andra myndigheters utskick ingår även i det), även om mottagaren uttryckligen har en lapp där det står att han inte vill ha en speciell försändelse så ska den delas ut. PTS regler gäller bl.a. tidningarna Vi i Väsby, Mitt i Väsby o.s.v. Dessa betraktas som samhällsinformation, går under tryckfrihetslagen och ska delas ut till alla, oavsett om man har "ingen reklam, tack" eller någon annan skylt.

Det finns mer information på PTS hemsida:
https://www.pts.se/

Kontakt med styrelsen
Styrelsen består av dina grannar och förutom styrelsearbetet måste de, precis som alla andra, också sköta det vardagliga livet med allt vad det innebär. Kontakten med medlemmar är bland det mest värdefulla tillgång som styrelsen har. Men för att även styrelseledamöter ska kunna ha det lugn och ro som alla behöver i livet måste denna kontakt skötas under ordnade former.

- Akuta situationer som inte kan vänta
Vid akuta situationer som inte kan vänta, till exempel inbrott, vattenskada, intern elavbrott osv är naturligtvis alla välkomna att kontakta styrelseledamöterna så snabbat som möjligt genom bl.a. telefonsamtal eller att knacka på dörren.

- Alla andra ärenden som kan vänta
Vid alla andra ärenden som inte är akuta och kan vänta ska man mejla till styrelsen. När du mejlar till styrelsen får samtliga styrelseledamöter ditt mejl och en av dem återkommer till dig så fort som möjligt. Har du inte möjlighet att mejla går det också bra att skriva på en lapp och stoppa det i föreningens brevlåda som finns på 2 A. Vänligen undvik hembesök eller telefonsamtal till styrelseledamöter vid ärenden som inte är akuta och som kan vänta.

Lämna dina kontaktuppgifter till styrelsen
Mejla era kontaktuppgifter (mejladress och mobilnummer) till styrelsen så fort du blir medlem i föreningen.

All information från föreningen/styrelsen skickas elektronisk till medlemmarna. Detta kan medföra att man kan gå miste om viktig information, till exempel ny portkod, info om planerade reparationer/underhåll, säkerhetsinformation osv om man inte anmäler sin mejladress.

Styrelsens tillgång till rätt kontaktinformation är också vikitigt om man snabbt skulle vilja komma i kontakt med medlemmarna, till exempel om det skulle hända något i en lägenhet medan innehavaren är borta.

Lägg gärna också föreningens mejladressen som ”betrodd” i era mejlprogram så att viktig e-post från föreningen inte riskerar att hamna i ”skräpmappen”.

Om en medlem av någon anledning inte har tillgång till e-post varken hemma eller på jobbet hör av er till styrelsen och då kan vi göra ett undantag och informera er om det viktigaste på ett annat sätt.